Thông báo về Lễ Khai Mạc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại TGP Huế

08/06/2018

Nguồn: tonggiaophanhue.net