Ngày 13.6 – Thánh Antôn Padua

12/06/2018

Ngày 13-06: Thánh ANTÔN PADUA Linh mục và tiến sĩ Hội Thánh (1195 – 1231) Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với thánh Antôn Padua thật lạ lùng so…