Ca đoàn Giáo xứ Bến Ngự dâng hoa kính Đức Mẹ

07/06/2018

Thứ bảy ngày 26.5.2018 trong dịp Tháng Hoa, các ca viên thuộc Ca đoàn Giáo xứ Bến Ngự đã đại diện cho toàn thể Giáo xứ để dâng hoa kính Đức Mẹ….